Logo Facultatea de Litere

Începând din data de 19.10.2020, la secretariatul IOSUD-UTCN se intră doar pe bază de programare, în intervalul orar 11:00-14:00. Programările vor fi făcute prin e-mail sau telefonic.

Bine ati venit la IOSUD!

Contact

Adresa: Str. Constantin Daicoviciu nr. 15, sala 442, 40020 Cluj-Napoca, Romania

Director CSUD:
Prof.dr.ing. Doina PÎSLĂ
Telefon: 0264 202359
E-mail: Doina.Pisla@mep.utcluj.ro

Secretar:
Dr. Adina Mezei
Telefon: 0264401216
E-mail: Adina.Mezei@staff.utcluj.ro

Secretariat:

Email: secretariatdoctorat@staff.utcluj.ro

Ing. Dorina BĂRĂIAN
Telefon: 0264 401293
E-mail: Dorina.Baraian@staff.utcluj.ro
Domenii: Arhitectură, Ingineria materialelor, Ingineria mediului, Inginerie civilă și instalații, Inginerie electrică, Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Ec. Livia FILIP
Telefon: 0264 401292
E-mail: Livia.Haiduc@staff.utcluj.ro
Domenii: Calculatoare și tehnologia informației, Ingineria sistemelor, Filologie, Filosofie, Inginerie industrială, Inginerie mecanică, Inginerie și management, Matematică

Sustinere teza doctorat - Pasca Roxana Florica

 

Data și ora: 23.11.2020, ora 14:30

 

Locația: Online - MICROSOFT TEAMS

 

Conectarea la canalul susținerii este posibilă accesând linkul următor:
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab46e3ce9988c4ab091300d940a65c7c5%40thread.tacv2/1605698805708?context=%7b%22Tid%22%3a%22a6eb79fa-c4a9-4cce-818d-b85274d15305%22%2c%22Oid%22%3a%228a909d6f-0e3f-4a16-ae4f-80e4908f3f2a%22%7d

 

Toate persoanele care doresc să participe la şedinţa de susţinere online trebuie să îşi trimită datele de logare în cadrul platformei Microsoft Teams către candidat (care le va trimite, ulterior, către președintele comisiei) – cu minimum 2 zile înainte de data programată.

 

Titlul: „Tabuul lingvistic – o analiză pragmalingvistică” 

 

Domeniul: Filologie

 

Conducător doctorat: Prof.univ.dr.habil. Daiana Felecan

 

Rezumat teză: doctorat.utcluj.ro


Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter