Logo Facultatea de Litere

Bine ati venit la IOSUD!

Contact

Adresa: Str. Constantin Daicoviciu nr. 15, sala 442, 40020 Cluj-Napoca, Romania

Director CSUD:
Prof.dr.ing. Doina PÎSLĂ
Telefon: 0264 202359
E-mail: Doina.Pisla@mep.utcluj.ro

Secretar:
Dr. Adina Mezei
Telefon: 0264401216
E-mail: Adina.Mezei@staff.utcluj.ro

Secretariat:

Email: secretariatdoctorat@staff.utcluj.ro

Ing. Dorina BĂRĂIAN
Telefon: 0264 401293
E-mail: Dorina.Baraian@staff.utcluj.ro
Domenii: Arhitectură, Ingineria materialelor, Ingineria mediului, Inginerie civilă și instalații, Inginerie electrică, Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Ec. Livia HAIDUC
Telefon: 0264 401292
E-mail: Livia.Haiduc@staff.utcluj.ro
Domenii: Calculatoare și tehnologia informației, Ingineria sistemelor, Filologie, Filosofie, Inginerie industrială, Inginerie mecanică, Inginerie și management, Matematică

Admitere 2020/2021

Regulament admitere doctorat_2020 - Hotărârea Senatului Universitar nr. 1137 din 23 ianuarie 2020

Calendar admitere doctorat_2020

Lista conducătorilor de doctorat - 2020

Admission for International Students - EU-SEE Citizens and NON-EU Citizens

Regulation regarding the organisation of the admission to doctoral studies at the TUCN

Institutional Regulation on the organisation and conduct of doctoral studies at the Technical University of Cluj-Napoca 

 

 

Acte necesare pentru înscrierea la doctorat:

 • Cererea de înscriere (format tip)
 • Fișa de înscriere (format tip);
 • Curriculum vitae;
 • Lista lucrărilor științifice publicate (dacă este cazul);
 • Copii după următoarele acte (1 ex): certificat de naştere, certificat de căsătorie (actul de schimbare a numelui dacă este cazul), diploma de bacalaureat, diploma de licenţă (cu anexele aferente după caz: foaie matricolă, supliment la diplomă), diploma de master (cu anexele aferente după caz: foaie matricolă, supliment la diplomă);
 • Candidații care au promovat examenul de dizertație în sesiunile corespunzătoare anului universitar curentot prezenta la înscriere în locul diplomei de master, adeverința eliberată de instituția de învățământ, în care se menționează media generală, mediile obținute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma;
 • Studiile efectuate în străinătate se dovedesc cu ATESTAT de echivalare a acestora, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED – MEN);
 • Copie nelegalizată buletin/carte de identitate;
 • Chitanţa care dovedeşte plata taxei pentru concursul de admitere (conform Regulamentului de taxe-UTCN);
 • Certificat de competenţă lingvistică;
 • Dosar plic.

 

Rezultate admitere doctorat:

 

 • Arhitectură și Urbanism
 • Automatică și Calculatoare
 • Construcții și Instalații
 • Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
 • Inginerie Electrică
 • Ingineria Materialelor și Mediului
 • Inginerie industrială și management
 • Mecanică și Mecatronică
 • Științe aplicate
 • Științe umaniste

 

Confirmare locuri:

În cursul perioadei anunțate pentru desfășurarea confirmărilor, candidații admiși pe locuri finanțate prin granturi de studii vor confirma ocuparea locurilor prin depunerea la secretariatul IOSUD, în vederea înmatriculării, a diplomei de master sau, după caz, a diplomei de licență echivalentă, în original, iar candidații care au promovat examenul de disertație în anul curent, vor depune adeverința de absolvire, în original.

Candidații admiși pe locuri cu taxă, listați ca înmatriculabili, vor confirma ocuparea locului prin prezentarea la secretariatul școlii doctorale, în perioada anunțată pentru desfășurarea confirmărilor, a chitanței prin care se dovedește achitarea taxei de școlarizare pentru cel puțin prima tranșă. Taxa de studii se plătește la casieria Universitații Tehnice, str. C. Daicoviciu nr. 15, Cluj - Napoca si, respectiv, la casieria CUNBM.

 

 

Taxe

Pentru anul universitar 2019/2020 conform regulamentului de taxe aprobat prin Hotărârea Senatului Universitar nr. 1085/ 22.07.2019. 

Felul taxei

Valoare (lei)

ADMITERE LA DOCTORAT

a)

persoane din UTCN

150

b)

ceilalţi candidaţi

150

c)

colocviul de admitere la doctorat pentru studenţii străini pe cont propriu valutar (din state non-EU şi care nu fac parte din Spaţiul Economic European sau din Confederaţia Eleveţiană)

100 Euro

Test pt. obţinerea LA CERERE a certificatului de competenţă lingvistică de cãtre:

a)

studenţi, absolvenţi şi angajaţi ai UTCN

50

b)

participanţi din afara UTCN

100

TAXE ȘCOLARIZARE

Taxa de şcolarizare pentru studenţii români și străini EU

a) 

Taxa anuală de şcolarizare pentru doctoranzii cu taxã înscrişi începând din anul univ. 2012/2013

1000 Euro

b) 

Taxa anuală de şcolarizare pentru doctoranzii cu taxã angajaţi UTCN şi/sau în sistemul naţional de învăţământ/ în institutele naţionale de cercetare

500 Euro

c) 

Taxa anuală pt.depăşirea perioadei de finanţare (doctoranzi admişi la buget, care nu au acumulat 180 de credite în perioada de stagiu)- pentru doctoranzi admişi după 2011

200 Euro

Taxa de şcolarizare pentru studenţii străini pe cont propriu valutar (din state non-EU şi care nu fac parte din Spaţiul Economic European sau din Confederaţia Eleveţiană)

programul de pregătire avansată/- programul de cercetare ştiinţifică – doctorat (taxele se plătesc pe întreaga durată a anului universitar, inclusiv pentru perioadele de vacanţă prevăzute în structura anului universitar).

a) 

învăţământ tehnic, ştiinţe (CUNBM), matematici şi matematici aplicate (CUNBM)

350 Euro/lună

b) 

arhitectură

400 Euro/lună

c) 

socio-uman şi economic (CUNBM)

240 Euro/lună

d) 

muzică şi arte (CUNBM)

440 Euro/lună

SUSȚINEREA TEZEI DE DOCTORAT

pentru studenţii români și străini EU

a) 

doctoranzii cu taxã

1000 Euro

Taxa de susţinerea publică a tezei în afara perioadei de finanţare (doctoranzi admişi la buget)

a) 

doctoranzi angajaţi ai UTCN

800 Euro

b) 

doctoranzi angajaţi în alte universităţi sau în sistemul naţional de învăţământ/ institute naţionale de cercetare

800 Euro

c) 

alţi doctoranzi

1000 Euro

pentru studenţii străini pe cont propriu valutar (din state non-EU şi care nu fac parte din Spaţiul Economic European sau din Confederaţia Eleveţiană)

a) 

învăţământ tehnic, ştiinţe (CUNBM), matematici şi matematici aplicate (CUNBM)

1000 Euro

b) 

arhitectură

1500 Euro

c) 

socio-uman şi economic (CUNBM)

440 Euro

d) 

muzică şi arte (CUNBM)

840 Euro

Admitere 2019/2020

 

PhD contracts 2019 

 

 

Contracte doctorat 2019  

 

 

Arhitectură

 

 

Automatică și Calculatoare

 

 

Construcții și Instalații

 

 

Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

 

 

Ingineria Materialelor și a Mediului

 

 

Inginerie Electrică

 

 

Inginerie Industrială și Management

 

 

Inginerie Mecanică și Mecatronică

 

 

Științe aplicate

 

 

Științe umaniste

 

 

 

 

Rezultate admitere doctorat - FINAL

 

 

Confirmare locuri: 

În cursul perioadei anunțate pentru desfășurarea confirmărilor, candidații admiși pe locuri finanțate prin granturi de studii vor confirma ocuparea locurilor prin depunerea la secretariatul IOSUD, în vederea înmatriculării, a diplomei de master sau, după caz, a diplomei de licență echivalentă, în original, iar candidații care au promovat examenul de disertație în anul curent, vor depune adeverința de absolvire, în original.

Candidații admiși pe locuri cu taxă, listați ca înmatriculabili, vor confirma ocuparea locului prin prezentarea la secretariatul școlii doctorale, în perioada anunțată pentru desfășurarea confirmărilor, a chitanței prin care se dovedește achitarea taxei de școlarizare pentru cel puțin prima tranșă. Taxa de studii se plătește la casieria Universitații Tehnice, str. C. Daicoviciu nr. 15, Cluj - Napoca si, respectiv, la casieria CUNBM.

 

 

 

 

Regulamentul admitere doctorat

Regulation regarding the organisation of the admission to doctoral studies at the TUCN

Calendar admitere doctorat

Numărul locurilor alocate şcolilor doctorale din IOSUD‐UTCN pentru admiterea la doctorat 2019

Numărul locurilor alocate Şcolii doctorale din IOSUD‐UTCN pentru admiterea la doctorat 2019/2020 – români de pretutindeni, bursieri ai statului român (fără etnie română) şi cetăţeni străini pe cont propriu valutar

Calendar primire la studii de doctorat a cetățenilor din UE si NON-UE

Ordin MEN nr. 4107 din 06.07.2018 privind scutirea de plata taxelor a candidatilor la bursele oferite de statul roman.

 

Lista conducătorilor de doctorat

Acte necesare pentru înscrierea la doctorat:

 • Cererea de înscriere (format tip)
 • Fișa de înscriere (format tip);
 • Curriculum vitae;
 • Lista lucrărilor științifice publicate (dacă este cazul);
 • Copii după următoarele acte (1 ex): certificat de naştere, certificat de căsătorie (actul de schimbare a numelui dacă este cazul), diploma de bacalaureat, diploma de licenţă (cu anexele aferente după caz: foaie matricolă, supliment la diplomă), diploma de master (cu anexele aferente după caz: foaie matricolă, supliment la diplomă);
 • Candidații care au promovat examenul de dizertație în sesiunile corespunzătoare anului universitar curentot prezenta la înscriere în locul diplomei de master, adeverința eliberată de instituția de învățământ, în care se menționează media generală, mediile obținute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma;
 • Studiile efectuate în străinătate se dovedesc cu ATESTAT de echivalare a acestora, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED – MEN);
 • Copie nelegalizată buletin/carte de identitate;
 • Chitanţa care dovedeşte plata taxei pentru concursul de admitere (conform Regulamentului de taxe-UTCN);
 • Certificat de competenţă lingvistică;
 • Dosar plic.

 Taxe

Pentru anul universitar 2018/2019 conform regulamentului de taxe aprobat prin Hotărârea Senatului Universitar nr. 944 / 22.06.2018. 

Felul taxei

Valoare (lei)

ADMITERE LA DOCTORAT

a)

persoane din UTCN

150

b)

ceilalţi candidaţi

150

c)

colocviul de admitere la doctorat pentru studenţii străini pe cont propriu valutar (din state non-EU şi care nu fac parte din Spaţiul Economic European sau din Confederaţia Eleveţiană)

100 Euro

Test pt. obţinerea LA CERERE a certificatului de competenţă lingvistică de cãtre:

a)

studenţi, absolvenţi şi angajaţi ai UTCN

50

b)

participanţi din afara UTCN

100

TAXE ȘCOLARIZARE

Taxa de şcolarizare pentru studenţii români și străini EU

a) 

Taxa anuală de şcolarizare pentru doctoranzii cu taxã înscrişi începând din anul univ. 2012/2013

1000 Euro

b) 

Taxa anuală de şcolarizare pentru doctoranzii cu taxã angajaţi UTCN şi/sau în sistemul naţional de învăţământ/ în institutele naţionale de cercetare

500 Euro

c) 

Taxa anuală pt.depăşirea perioadei de finanţare (doctoranzi admişi la buget, care nu au acumulat 180 de credite în perioada de stagiu)- pentru doctoranzi admişi după 2011

200 Euro

Taxa de şcolarizare pentru studenţii străini pe cont propriu valutar (din state non-EU şi care nu fac parte din Spaţiul Economic European sau din Confederaţia Eleveţiană)

programul de pregătire avansată/- programul de cercetare ştiinţifică – doctorat (taxele se plătesc pe întreaga durată a anului universitar, inclusiv pentru perioadele de vacanţă prevăzute în structura anului universitar).

a) 

învăţământ tehnic, ştiinţe (CUNBM), matematici şi matematici aplicate (CUNBM)

350 Euro/lună

b) 

arhitectură

400 Euro/lună

c) 

socio-uman şi economic (CUNBM)

240 Euro/lună

d) 

muzică şi arte (CUNBM)

440 Euro/lună

SUSȚINEREA TEZEI DE DOCTORAT

pentru studenţii români și străini EU

a) 

doctoranzii cu taxã

1000 Euro

Taxa de susţinerea publică a tezei în afara perioadei de finanţare (doctoranzi admişi la buget)

a) 

doctoranzi angajaţi ai UTCN

800 Euro

b) 

doctoranzi angajaţi în alte universităţi sau în sistemul naţional de învăţământ/ institute naţionale de cercetare

800 Euro

c) 

alţi doctoranzi

1000 Euro

pentru studenţii străini pe cont propriu valutar (din state non-EU şi care nu fac parte din Spaţiul Economic European sau din Confederaţia Eleveţiană)

a) 

învăţământ tehnic, ştiinţe (CUNBM), matematici şi matematici aplicate (CUNBM)

1000 Euro

b) 

arhitectură

1500 Euro

c) 

socio-uman şi economic (CUNBM)

440 Euro

d) 

muzică şi arte (CUNBM)

840 Euro

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter