Logo Facultatea de Litere

Începând din data de 19.10.2020, la secretariatul IOSUD-UTCN se intră doar pe bază de programare, în intervalul orar 11:00-14:00. Programările vor fi făcute prin e-mail sau telefonic.

Bine ati venit la IOSUD!

Contact

Adresa: Str. Constantin Daicoviciu nr. 15, sala 442, 40020 Cluj-Napoca, Romania

Director CSUD:
Prof.dr.ing. Doina PÎSLĂ
Telefon: 0264 202359
E-mail: Doina.Pisla@mep.utcluj.ro

Secretar:
Dr. Adina Mezei
Telefon: 0264401216
E-mail: Adina.Mezei@staff.utcluj.ro

Secretariat:

Email: secretariatdoctorat@staff.utcluj.ro

Ing. Dorina BĂRĂIAN
Telefon: 0264 401293
E-mail: Dorina.Baraian@staff.utcluj.ro
Domenii: Arhitectură, Ingineria materialelor, Ingineria mediului, Inginerie civilă și instalații, Inginerie electrică, Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Ec. Livia FILIP
Telefon: 0264 401292
E-mail: Livia.Haiduc@staff.utcluj.ro
Domenii: Calculatoare și tehnologia informației, Ingineria sistemelor, Filologie, Filosofie, Inginerie industrială, Inginerie mecanică, Inginerie și management, Matematică

Admitere 2021/2022

Contracte doctorat 2021 - EN

Contracte doctorat 2021 - RO:

 

Arhitectură

 

Contract de studii - Arhitectură

Contract discipline

Anexa - Notificarea studentilor si cursantilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Comisie îndrumare

 

Automatică și Calculatoare

 

Contract de studii - Ingineria sistemelor

Contract de studii - Calculatoare și tehnologia informației

Contract discipline

Anexa - Notificarea studentilor si cursantilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Comisie îndrumare

 

Construcții și Instalații

 

Contract de studii - Inginerie civilă și instalații

Contract discipline

Anexa - Notificarea studentilor si cursantilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Comisie îndrumare

 

Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

 

Contract de studii - Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Contract discipline

Anexa - Notificarea studentilor si cursantilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Comisie îndrumare

 

Ingineria Materialelor și a Mediului

 

Contract de studii - Ingineria materialelor

Contract de studii - Ingineria mediului

Contract discipline

Anexa - Notificarea studentilor si cursantilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Comisie îndrumare

 

Inginerie Electrică

 

Contract de studii - Inginerie electrică

Contract discipline

Anexa - Notificarea studentilor si cursantilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Comisie îndrumare

 

Inginerie Industrială și Management

 

Contract de studii - Inginerie industrială

Contract de studii - Inginerie și management

Contract discipline

Anexa - Notificarea studentilor si cursantilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Comisie îndrumare

 

Inginerie Mecanică și Mecatronică

 

Contract de studii - Inginerie mecanică

Contract discipline

Anexa - Notificarea studentilor si cursantilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Comisie îndrumare

 

Științe aplicate

 

Contract de studii - Matematică

Contract discipline

Anexa - Notificarea studentilor si cursantilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Comisie îndrumare

 

Științe umaniste

 

Contract de studii - Baia Mare -Filologie

Contract de studii - Baia Mare -Filosofie

Contract discipline

Anexa - Notificarea studentilor si cursantilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Comisie îndrumare

 

 

 

Rezultate admitere doctorat - SEPTEMBRIE 2021

 

Observație: Număr de înregistrare a fost transmis prin e-mail si poate fi gasit pe platforma la dosarul candidatului.

 

Confirmare locuri:

 

În cursul perioadei anunțate pentru desfășurarea confirmărilor, candidații admiși pe locuri finanțate prin granturi de studii vor confirma ocuparea locurilor prin depunerea la secretariatul IOSUD, în vederea înmatriculării, a diplomei de master sau, după caz, a diplomei de licență echivalentă, în original, iar candidații care au promovat examenul de disertație în anul curent, vor depune adeverința de absolvire, în original.

 

Candidații admiși pe locuri cu taxă, listați ca înmatriculabili, vor confirma ocuparea locului prin prezentarea la secretariatul școlii doctorale, în perioada anunțată pentru desfășurarea confirmărilor, a chitanței prin care se dovedește achitarea taxei de școlarizare pentru cel puțin prima tranșă. Taxa de studii se plătește la casieria Universitații Tehnice, str. C. Daicoviciu nr. 15, Cluj - Napoca si, respectiv, la casieria CUNBM.

 

 

 

Admission for International Students - EU-SEE Citizens and NON-EU Citizens

 

Regulament admitere doctorat_2021 Hotărârea Senatului Universitar nr. 1319 din 18.02.2021

Calendar admitere detaliat_2021

Numărul locurilor alocate programelor doctorale din IOSUD‐UTCN pentru admiterea la doctorat 2021-2022

Numărul locurilor alocate Şcolii doctorale din IOSUD‐UTCN pentru admiterea la doctorat 2021/2022 – români de pretutindeni

Lista conducătorilor de doctorat - 2021

 

ADMITERE LA DOCTORAT – SEPTEMBRIE 2021

Înscrierile pentru a doua sesiune de admitere la studii universitare de doctorat (concurs) se pot face pe platforma https://doctorat.utcluj.ro/ în perioada specificată:

 • Înscrierea candidaţilor în perioada: 06.09.2021-14.09.2021
 • Examenul de competență lingvistică: 7.09.2021, ora 12 și 10.09.2021, ora 12
 • Desfășurarea concursului de admitere la doctorat în perioada: 15.09.2021 – 16.09.2021
 • Afișarea rezultatelor: 17.09.2021
 • Contestații: 20.09.2021
 • Confirmarea ocupării locurilor: 21.09.2021

 

EXAMENELE DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ pentru înscrierea la programele noastre de doctorat se vor susține online, în funcție de programul stabilit.

 

Taxa de admitere la doctorat poate fi achitată și prin virament în contul UTCN: 

RO35TREZ21620F330500XXXX

Cod CUI: 4288306

Taxe UTCN_2020-2021

 

 

Rezultate finale admitere doctorat - IULIE 2021

 

 

 

 

Observație: Număr de înregistrare a fost transmis prin e-mail si poate fi gasit pe platforma la dosarul candidatului.

 

Confirmare locuri: 

 

În cursul perioadei anunțate pentru desfășurarea confirmărilor, candidații admiși pe locuri finanțate prin granturi de studii vor confirma ocuparea locurilor prin depunerea la secretariatul IOSUD, în vederea înmatriculării, a diplomei de master sau, după caz, a diplomei de licență echivalentă, în original, iar candidații care au promovat examenul de disertație în anul curent, vor depune adeverința de absolvire, în original.

 

Candidații admiși pe locuri cu taxă, listați ca înmatriculabili, vor confirma ocuparea locului prin prezentarea la secretariatul școlii doctorale, în perioada anunțată pentru desfășurarea confirmărilor, a chitanței prin care se dovedește achitarea taxei de școlarizare pentru cel puțin prima tranșă. Taxa de studii se plătește la casieria Universitații Tehnice, str. C. Daicoviciu nr. 15, Cluj - Napoca si, respectiv, la casieria CUNBM.

 

 

 

ADMITERE LA DOCTORAT – IULIE 2021

Înscrierile pentru prima sesiune de admitere la studii universitare de doctorat (concurs) se pot face pe platforma https://doctorat.utcluj.ro/ în perioada specificată:

 • Înscrierea candidaţilor în perioada: 19.07.2021 - 23.07.2021
 • Examenul de competență lingvistică: 15.07.2021, ora 12 și 21.07.2021, ora 12
 • Desfășurarea concursului de admitere la doctorat în perioada: 26.07.2021 – 27.07.2021
 • Afișarea rezultatelor: 28.07.2021
 • Contestații: 29.07.2021
 • Confirmarea ocupării locurilor: 30.07.2021

 

EXAMENELE DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ pentru înscrierea la programele noastre de doctorat se vor susține online, în funcție de programul stabilit.

 

Taxa de admitere la doctorat poate fi achitată și prin virament în contul UTCN: RO35TREZ21620F330500XXXX

Cod CUI: 4288306

Taxe UTCN_2020-2021

 

 

Acte necesare pentru înscrierea la doctorat:

 • Cererea de înscriere (format tip)
 • Declarație de autenticitate admitere (online) 
 • Curriculum vitae;
 • Lista lucrărilor științifice publicate (dacă este cazul);
 • Copii după următoarele acte (1 ex): certificat de naştere, certificat de căsătorie (actul de schimbare a numelui dacă este cazul), diploma de bacalaureat, diploma de licenţă (cu anexele aferente după caz: foaie matricolă, supliment la diplomă), diploma de master (cu anexele aferente după caz: foaie matricolă, supliment la diplomă);
 • Candidații care au promovat examenul de dizertație în sesiunile corespunzătoare anului universitar curentot prezenta la înscriere în locul diplomei de master, adeverința eliberată de instituția de învățământ, în care se menționează media generală, mediile obținute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma;
 • Studiile efectuate în străinătate se dovedesc cu ATESTAT de echivalare a acestora, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED – MEN);
 • Copie nelegalizată buletin/carte de identitate;
 • Chitanţa care dovedeşte plata taxei pentru concursul de admitere (conform Regulamentului de taxe-UTCN);
 • Certificat de competenţă lingvistică;
 • Dosar plic.

Admitere 2020/2021

 

Contracte doctorat 2020 - EN

Contracte doctorat 2020 - RO:

 

Arhitectură

 

Contract de studii - Arhitectură

Contract discipline

Anexa - Notificarea studentilor si cursantilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Comisie îndrumare

 

Automatică și Calculatoare

 

Contract de studii - Ingineria sistemelor

Contract de studii - Calculatoare și tehnologia informației

Contract discipline

Anexa - Notificarea studentilor si cursantilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Comisie îndrumare

 

Construcții și Instalații

 

Contract de studii - Inginerie civilă și instalații

Contract discipline

Anexa - Notificarea studentilor si cursantilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Comisie îndrumare

 

Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

 

Contract de studii - Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Contract discipline

Anexa - Notificarea studentilor si cursantilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Comisie îndrumare

 

Ingineria Materialelor și a Mediului

 

Contract de studii - Ingineria materialelor

Contract de studii - Ingineria mediului

Contract discipline

Anexa - Notificarea studentilor si cursantilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Comisie îndrumare

 

Inginerie Electrică

 

Contract de studii - Inginerie electrică

Contract discipline

Anexa - Notificarea studentilor si cursantilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Comisie îndrumare

 

Inginerie Industrială și Management

 

Contract de studii - Inginerie industrială

Contract de studii - Inginerie și management

Contract discipline

Anexa - Notificarea studentilor si cursantilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Comisie îndrumare

 

Inginerie Mecanică și Mecatronică

 

Contract de studii - Inginerie mecanică

Contract discipline

Anexa - Notificarea studentilor si cursantilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Comisie îndrumare

 

Științe aplicate

 

Contract de studii - Matematică

Contract discipline

Anexa - Notificarea studentilor si cursantilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Comisie îndrumare

 

Științe umaniste

 

Contract de studii - Baia Mare -Filologie

Contract de studii - Baia Mare -Filosofie

Contract discipline

Anexa - Notificarea studentilor si cursantilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Comisie îndrumare

 

SESIUNE ADMITERE DOCTORAT SEPTEMBRIE 2020

Confirmare locuri: 

 

În cursul perioadei anunțate pentru desfășurarea confirmărilor, candidații admiși pe locuri finanțate prin granturi de studii vor confirma ocuparea locurilor prin depunerea la secretariatul IOSUD, în vederea înmatriculării, a diplomei de master sau, după caz, a diplomei de licență echivalentă, în original, iar candidații care au promovat examenul de disertație în anul curent, vor depune adeverința de absolvire, în original.

 

Rezultate admitere doctorat - SEPTEMBRIE 2020

 

 

 

Observație: Număr de înregistrare a fost transmis prin e-mail si poate fi gasit pe platforma la dosarul candidatului.

 

 

 

TESTELE PENTRU OBȚINEREA CERTIFICATULUI DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ pentru înscrierea la doctorat, sesiunea SEPTEMBRIE 2020 se pot susţine ONLINE și în data de 17 septembrie 2020 conform planificării.

 

Datorită problemelor tehnice din cursul zilei de 15.09.2020, termenul pentru completarea dosarelor de înscriere la doctorat se prelungește cu o zi (16.09.2020)

 

Înscrierile pentru sesiunea a II-a de admitere la doctorat (concurs pentru locurile neocupate în sesiunea precedentă) vor avea loc pe platforma https://doctorat.utcluj.ro/, în perioada specificată în Calendarul admiterii:

 

  • Înscrierea candidaților: 07.09.2020 - 15.09.2020
  • Examenul de competență lingvistică: Click aici pentru planificare
  • Desfășurarea concursului de admitere la doctorat: 16.09.2020 - 17.09.2020
  • Afișarea rezultatelor: 18.09.2020
  • Contestații: 21.09.2020
  • Confirmarea ocupării locurilor: 22.09.2020

 

TESTELE PENTRU OBȚINEREA CERTIFICATULUI DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ pentru înscrierea la doctorat, sesiunea SEPTEMBRIE 2020 se vor susţine ONLINE, conform noii planificări.

 

Taxa de admitere la doctorat poate fi achitată și prin virament în contul UTCN: RO35TREZ21620F330500XXXX

Cod CUI: 4288306

 

Rezultate admitere doctorat - IULIE 2020

 

 

 

Observație: Număr de înregistrare a fost transmis prin e-mail si poate fi gasit pe platforma la dosarul candidatului.

 

Confirmare locuri: 

 

În cursul perioadei anunțate pentru desfășurarea confirmărilor, candidații admiși pe locuri finanțate prin granturi de studii vor confirma ocuparea locurilor prin depunerea la secretariatul IOSUD, în vederea înmatriculării, a diplomei de master sau, după caz, a diplomei de licență echivalentă, în original, iar candidații care au promovat examenul de disertație în anul curent, vor depune adeverința de absolvire, în original.

 

Candidații admiși pe locuri cu taxă, listați ca înmatriculabili, vor confirma ocuparea locului prin prezentarea la secretariatul școlii doctorale, în perioada anunțată pentru desfășurarea confirmărilor, a chitanței prin care se dovedește achitarea taxei de școlarizare pentru cel puțin prima tranșă. Taxa de studii se plătește la casieria Universitații Tehnice, str. C. Daicoviciu nr. 15, Cluj - Napoca si, respectiv, la casieria CUNBM.

 

 

 

Taxa de admitere la doctorat poate fi achitată și prin virament în contul UTCN: RO35TREZ21620F330500XXXX

Cod CUI: 4288306

 

TESTELE PENTRU OBȚINEREA CERTIFICATULUI DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ pentru înscrierea la doctorat, sesiunea IULIE 2020 se vor susţine ONLINE, conform noii planificări.

 

Admission for International Students - EU-SEE Citizens and NON-EU Citizens

 

Regulament admitere doctorat_2020 Hotărârea Senatului Universitar nr. 1191 din 04.06.2020

Calendar admitere doctorat_2020

Numărul locurilor alocate programelor doctorale din IOSUD‐UTCN pentru admiterea la doctorat 2020-2021

Numărul locurilor alocate Şcolii doctorale din IOSUD‐UTCN pentru admiterea la doctorat 2020/2021 – români de pretutindeni

Lista conducătorilor de doctorat - 2020

 

 

Acte necesare pentru înscrierea la doctorat:

 • Cererea de înscriere (format tip)
 • Fișa de înscriere (format tip);
 • Declarație de autenticitate admitere (online) 

 • Curriculum vitae;

 • Lista lucrărilor științifice publicate (dacă este cazul);
 • Copii după următoarele acte (1 ex): certificat de naştere, certificat de căsătorie (actul de schimbare a numelui dacă este cazul), diploma de bacalaureat, diploma de licenţă (cu anexele aferente după caz: foaie matricolă, supliment la diplomă), diploma de master (cu anexele aferente după caz: foaie matricolă, supliment la diplomă);
 • Candidații care au promovat examenul de dizertație în sesiunile corespunzătoare anului universitar curentot prezenta la înscriere în locul diplomei de master, adeverința eliberată de instituția de învățământ, în care se menționează media generală, mediile obținute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma;
 • Studiile efectuate în străinătate se dovedesc cu ATESTAT de echivalare a acestora, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED – MEN);
 • Copie nelegalizată buletin/carte de identitate;
 • Chitanţa care dovedeşte plata taxei pentru concursul de admitere (conform Regulamentului de taxe-UTCN);
 • Certificat de competenţă lingvistică;
 • Dosar plic.

 

Rezultate admitere doctorat:

 

 • Arhitectură și Urbanism
 • Automatică și Calculatoare
 • Construcții și Instalații
 • Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
 • Inginerie Electrică
 • Ingineria Materialelor și Mediului
 • Inginerie industrială și management
 • Mecanică și Mecatronică
 • Științe aplicate
 • Științe umaniste

 

Confirmare locuri:

În cursul perioadei anunțate pentru desfășurarea confirmărilor, candidații admiși pe locuri finanțate prin granturi de studii vor confirma ocuparea locurilor prin depunerea la secretariatul IOSUD, în vederea înmatriculării, a diplomei de master sau, după caz, a diplomei de licență echivalentă, în original, iar candidații care au promovat examenul de disertație în anul curent, vor depune adeverința de absolvire, în original.

Candidații admiși pe locuri cu taxă, listați ca înmatriculabili, vor confirma ocuparea locului prin prezentarea la secretariatul școlii doctorale, în perioada anunțată pentru desfășurarea confirmărilor, a chitanței prin care se dovedește achitarea taxei de școlarizare pentru cel puțin prima tranșă. Taxa de studii se plătește la casieria Universitații Tehnice, str. C. Daicoviciu nr. 15, Cluj - Napoca si, respectiv, la casieria CUNBM.

 

 

Taxe

Pentru anul universitar 2019/2020 conform regulamentului de taxe aprobat prin Hotărârea Senatului Universitar nr. 1085/ 22.07.2019. 

Felul taxei

Valoare (lei)

ADMITERE LA DOCTORAT

a)

persoane din UTCN

150

b)

ceilalţi candidaţi

150

c)

colocviul de admitere la doctorat pentru studenţii străini pe cont propriu valutar (din state non-EU şi care nu fac parte din Spaţiul Economic European sau din Confederaţia Eleveţiană)

100 Euro

Test pt. obţinerea LA CERERE a certificatului de competenţă lingvistică de cãtre:

a)

studenţi, absolvenţi şi angajaţi ai UTCN

50

b)

participanţi din afara UTCN

100

TAXE ȘCOLARIZARE

Taxa de şcolarizare pentru studenţii români și străini EU

a) 

Taxa anuală de şcolarizare pentru doctoranzii cu taxã înscrişi începând din anul univ. 2012/2013

1000 Euro

b) 

Taxa anuală de şcolarizare pentru doctoranzii cu taxã angajaţi UTCN şi/sau în sistemul naţional de învăţământ/ în institutele naţionale de cercetare

500 Euro

c) 

Taxa anuală pt.depăşirea perioadei de finanţare (doctoranzi admişi la buget, care nu au acumulat 180 de credite în perioada de stagiu)- pentru doctoranzi admişi după 2011

200 Euro

Taxa de şcolarizare pentru studenţii străini pe cont propriu valutar (din state non-EU şi care nu fac parte din Spaţiul Economic European sau din Confederaţia Eleveţiană)

programul de pregătire avansată/- programul de cercetare ştiinţifică – doctorat (taxele se plătesc pe întreaga durată a anului universitar, inclusiv pentru perioadele de vacanţă prevăzute în structura anului universitar).

a) 

învăţământ tehnic, ştiinţe (CUNBM), matematici şi matematici aplicate (CUNBM)

350 Euro/lună

b) 

arhitectură

400 Euro/lună

c) 

socio-uman şi economic (CUNBM)

240 Euro/lună

d) 

muzică şi arte (CUNBM)

440 Euro/lună

SUSȚINEREA TEZEI DE DOCTORAT

pentru studenţii români și străini EU

a) 

doctoranzii cu taxã

1000 Euro

Taxa de susţinerea publică a tezei în afara perioadei de finanţare (doctoranzi admişi la buget)

a) 

doctoranzi angajaţi ai UTCN

800 Euro

b) 

doctoranzi angajaţi în alte universităţi sau în sistemul naţional de învăţământ/ institute naţionale de cercetare

800 Euro

c) 

alţi doctoranzi

1000 Euro

pentru studenţii străini pe cont propriu valutar (din state non-EU şi care nu fac parte din Spaţiul Economic European sau din Confederaţia Eleveţiană)

a) 

învăţământ tehnic, ştiinţe (CUNBM), matematici şi matematici aplicate (CUNBM)

1000 Euro

b) 

arhitectură

1500 Euro

c) 

socio-uman şi economic (CUNBM)

440 Euro

d) 

muzică şi arte (CUNBM)

840 Euro

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter