Logo Facultatea de Litere

Bine ati venit la IOSUD!

Contact

Adresa: Str. Constantin Daicoviciu nr. 15, sala 442, 40020 Cluj-Napoca, Romania

Director CSUD:
Prof.dr.ing. Doina PÎSLĂ
Telefon: 0264 202359
E-mail: Doina.Pisla@mep.utcluj.ro

Secretar:
Dr. Adina Mezei
Telefon: 0264401216
E-mail: Adina.Mezei@staff.utcluj.ro

Secretariat:

Email: secretariatdoctorat@staff.utcluj.ro

Ing. Dorina BĂRĂIAN
Telefon: 0264 401293
E-mail: Dorina.Baraian@staff.utcluj.ro
Domenii: Arhitectură, Ingineria materialelor, Ingineria mediului, Inginerie civilă și instalații, Inginerie electrică, Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Ec. Livia HAIDUC
Telefon: 0264 401292
E-mail: Livia.Haiduc@staff.utcluj.ro
Domenii: Calculatoare și tehnologia informației, Ingineria sistemelor, Filologie, Filosofie, Inginerie industrială, Inginerie mecanică, Inginerie și management, Matematică

Stagiul de doctorat

Model cereri

  • Cerere întrerupere stagiu - Programul de doctorat se poate întrerupe din motive medicale, în vederea efectuării concediului pentru sarcină şi lăuzie sau a concediului pentru creşterea şi îngrijirea copilului, respectiv pentru alte motive temeinice. Întreruperea se aprobă de către directorul CSUD, la cererea studentului-doctorand, cu avizul conducătorului de doctorat şi cel al consiliului şcolii doctorale.

 

  • Cerere prelungire stagiu - Din motive temeinice, în condiţiile stabilite prin regulamentul instituțional, durata programului de doctorat poate fi prelungită cu 1 - 2 ani, cu aprobarea Senatului universitar, la propunerea conducătorului de doctorat şi în limita fondurilor disponibile

 

  • Cerere grație – CSUD - Primii doi ani se aprobă de către directorul consiliului studiilor universitare de doctorat al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, la cererea studentului-doctorand, cu avizul conducătorului de doctorat şi cel al consiliului şcolii doctorale

 

  • Cerere grație – SENAT- Ultimii 2 ani sunt aprobaţi de către Senatul universitar, la solicitarea studentului-doctorand cu acordul conducătorului de doctorat și avizul CSUD

 

 

 

  • Cerere schimbare titlu teză - Titlul tezei de doctorat poate fi modificat la libera alegere a studentului-doctorand şi cu acordul conducătorului de doctorat până în momentul finalizării acesteia în vederea susţinerii publice

 

 

 

 

Contracte

Contract studii doctorale 2017

Contract studii doctorale 2017 - EN - EU

Contract studii doctorale 2017 - EN - Non EU

Contractul disciplinelor doctorat 2017

Contractul disciplinelor doctorat 2017 - EN

Contract studii doctorale 2016

Contract studii doctorat EN EU

Contractul disciplinelor doctorat 2016

Contractul disciplinelor EN

 

Formulare stagiu doctorat - PPUA

 

  • Comisie îndrumare – Componenţa comisiei de îndrumare este stabilită de conducătorul de doctorat, în urma consultării cu studentul-doctorand, în termen de cel mult 30 de zile de la data înmatriculǎrii
    • Comisie îndrumare - engleză

 

  • Adeverință confirmare discipline – Pentru fiecare disciplină frecventată în cadrul programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate, studentul-doctorand primeşte câte o adeverinţă de participare, eliberată de titularul cursului şi contrasemnată de conducătorul de doctorat/conducătorul de doctorat principal. Toate adeverinţele de participare se depun de studentul-doctorand la secretariatul IOSUD UTCN pentru a dovedi îndeplinirea obligaţiilor din programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate în primele 6 luni ale stagiului de doctorat

 

 

 

Formulare stagiu doctorat - PCS

 

  • Program cercetare științifică - Pentru asigurarea unui parcurs ştiinţific coerent al studentului-doctorand se planifică, în cadrul programului de cercetare ştiinţifică 4 Rapoarte de cercetare. Intervalul dintre două expuneri consecutive să fie de cel mult 6 luni (semestrial câte un raport de cercetare ştiinţifică).  Se depune în primele 6 luni ale stagiului de doctorat, împreună cu Procesul Verbal de la proiectul de cercetare științifică, semnat de studentul-doctorand, conducătorul științific și cu avizul Școlii Doctorale.

 

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter