Logo Facultatea de Litere

Bine ati venit la IOSUD!

Contact

Adresa: Str. Constantin Daicoviciu nr. 15, sala 442, 40020 Cluj-Napoca, Romania

Director CSUD:
Prof.dr.ing. Doina PÎSLĂ
Telefon: 0264 202359
E-mail: Doina.Pisla@mep.utcluj.ro

Secretar:
Dr. Adina Mezei
Telefon: 0264401216
E-mail: Adina.Mezei@staff.utcluj.ro

Secretariat:

Email: secretariatdoctorat@staff.utcluj.ro

Ing. Dorina BĂRĂIAN
Telefon: 0264 401293
E-mail: Dorina.Baraian@staff.utcluj.ro
Domenii: Arhitectură, Ingineria materialelor, Ingineria mediului, Inginerie civilă și instalații, Inginerie electrică, Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Ec. Livia HAIDUC
Telefon: 0264 401292
E-mail: Livia.Haiduc@staff.utcluj.ro
Domenii: Calculatoare și tehnologia informației, Ingineria sistemelor, Filologie, Filosofie, Inginerie industrială, Inginerie mecanică, Inginerie și management, Matematică

Scoala Doctorala UTCN

În cadrul IOSUD-UTCN, studiile universitare de doctorat sunt organizate în Școala Doctorală UTCN în conformitate cu prevederile legale.

Şcoala doctorală UTCN se organizează pe discipline și tematici interdisciplinare. În cadrul Școlii doctorale UTCN își desfășoară activitatea conducătorii de doctorat. Şcoala doctorală furnizează sprijinul logistic necesar derulării programului de doctorat, pentru studenții-doctoranzi din domeniile:

 

   1. Arhitectură
   2. Calculatoare și tehnologia informației
   3. Inginerie civilă și instalații
   4. Inginerie electrică
   5. Inginerie electronică, telecomunicații şi tehnologii informaționale
   6. Inginerie industrială
   7. Inginerie și management
   8. Ingineria materialelor
   9. Inginerie mecanică
   10. Ingineria mediului
   11. Ingineria sistemelor
   12. Filologie
   13. Filosofie
   14. Matematică

 

 

Şcoala doctorală UTCN are în subordine 10 consilii de coordonare a programelor doctorale:

 

 1. Consiliul de coordonare a programelor doctorale Arhitectură şi Urbanism (domeniul  Arhitectură)
 2. Consiliul de coordonare a programelor doctorale Automatică şi Calculatoare (domeniile Ingineria Sistemelor şi Calculatoare și tehnologia informației)
 3. Consiliul de coordonare a programelor doctorale Construcții și instalații (domeniul Inginerie civilă şi Instalaţii)
 4. Consiliul de coordonare a programelor doctorale Electronică, telecomunicații și tehnologia informației  (domeniul Inginerie electronică, telecomunicații şi tehnologii informaționale)
 5. Consiliul de coordonare a programelor doctorale Ingineria materialelor și a mediului (domeniile Ingineria materialelor şi Ingineria mediului)
 6. Consiliul de coordonare a programelor doctorale Inginerie electrică (domeniul Inginerie electrică)
 7. Consiliul de coordonare a programelor doctorale Inginerie industrială și management (domeniile Inginerie industrială şi Inginerie și management)
 8. Consiliul de coordonare a programelor doctorale Inginerie mecanică și mecatronică (domeniul Inginerie mecanică)
 9. Consiliul de coordonare a programelor doctorale Științe aplicate (domeniul Matematică)
 10. Consiliul de coordonare a programelor doctorale Științe umaniste (domeniile Filologie și Filosofie).

Consilii de coordonare a programelor doctorale

Consiliul de coordonare a programelor doctorale

Domenii de doctorat

Coordonator consiliu

Membri consiliu

Informații

Arhitectură și Urbanism

Arhitectură

Prof.dr.arh. Dana VAIS

Prof.dr.arh. Adriana MATEI

Prof.dr.arh. Virgil POP

Drd.Arh. Georgiana CICEO

website

Automatică și Calculatoare

Ingineria sistemelor
Calculatoare și tehnologia informației

Prof.dr.ing. Ioan SALOMIE

Prof.dr.ing. Sergiu NEDEVSCHI

Prof.dr.ing. Rodica POTOLEA

Prof.dr.ing. Liviu MICLEA

Drd.Ing. Octavian-Lucian HASNA

website

Construcții și instalații

Inginerie civilă și instalații

Conf.dr.ing. Mihai NEDELCU

Prof.dr.ing. Zoltan KISS

Prof.dr.ing. Daniela MANEA

Prof.dr.ing. Călin MIRCEA

Drd.Ing. Mihai ȘELARIU

website

Electronică, telecomunicații și tehnologia informației

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Prof.dr.ing. Mircea GIURGIU

Prof.dr.ing. Monica BORDA

Prof.dr.ing. Marina ȚOPA

Prof.dr.ing. Dan PITICĂ

Prof.dr.ing. Tudor PALADE

Drd.Ing. Cosmin PLEȘA

website

Ingineria materialelor și a mediului

Ingineria materialelor
Ingineria mediului

Prof.dr.fiz. Ioan ARDELEAN

Prof.dr.ing. Ionel CHICINAȘ

Prof.dr.ing. Cătălin POPA

Prof.dr.ing. Valer MICLE

Drd.Chim. Călin CADAR

website

Inginerie electrică

Inginerie electrică

Prof.dr.ing. Mircea RĂDULESCU

Prof.dr.ing. Călin MUNTEANU

Prof.dr.ing. Călin RUSU

Prof.dr.ing. Radu TÎRNOVAN

Drd.Ing. Marius DRANCĂ

website

Inginerie industrială și management

Inginerie industrială
Inginerie și management

Prof.dr.ing Dorel BANABIC

Prof.dr.ing.,ec. Ioan ABRUDAN

Prof.dr.ing. Petru BERCE

Prof.dr.ing. Sorin POPESCU

Drd.Ing. Liviu MIHALI

website

Inginerie mecanică și mecatronică

Inginerie mecanică

Prof.dr.ing. Nicolae FILIP

Prof.dr.ing. Nicolae BURNETE

Prof.dr.ing. Iuliu NEGREAN

Prof.dr.ing. Doina PÎSLĂ

Drd.Ing. Carmen GHEORGHE

website

Științe aplicate

Matematică

Prof.dr.mat. Ioan RAȘA

Prof.dr. Vasile BERINDE

Prof.dr. Ioan GAVREA

Prof.dr. Mircea IVAN

Drd. Laura MESAROȘ

website

Științe umaniste

Filologie
Filosofie

Prof.dr. Gheorghe ACHIM

Prof.dr. Gheorghe GLODEANU

Prof.dr. Petru DUNCA

Conf.dr. Daiana FELECAN

Drd. Claudiu HOLDIȘ

website

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter