Logo Facultatea de Litere

Bine ati venit la IOSUD!

Contact

Adresa: Str. Constantin Daicoviciu nr. 15, sala 442, 40020 Cluj-Napoca, Romania

Director CSUD:
Prof.dr.ing. Doina PÎSLĂ
Telefon: 0264 202359
E-mail: Doina.Pisla@mep.utcluj.ro

Secretar:
Dr. Adina Mezei
Telefon: 0264401216
E-mail: Adina.Mezei@staff.utcluj.ro

Secretariat IOSUD-UTCN - sala 439:

Email: secretariatdoctorat@staff.utcluj.ro

Ing. Dorina BĂRĂIAN
Telefon: 0264 401293
E-mail: Dorina.Baraian@staff.utcluj.ro
Domenii: Arhitectură, Ingineria materialelor, Ingineria mediului, Inginerie civilă și instalații, Inginerie electrică, Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Ec. Livia FILIP
Telefon: 0264 401292
E-mail: Livia.Haiduc@staff.utcluj.ro
Domenii: Calculatoare și tehnologia informației, Ingineria sistemelor, Filologie, Filosofie, Inginerie industrială, Inginerie mecanică, Inginerie și management, Matematică

Anunturi


Arhiva anunturi

Sustinere teza doctorat - Chioran Daniel

Data și ora: 22.11.2021, ora 14:00

 

Locația:  Online - MICROSOFT TEAMS

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3d7202ec68f948eca76d54b7812eb90e%40thread.tacv2/1637069932186?context=%7b%22Tid%22%3a%22a6eb79fa-c4a9-4cce-818d-b85274d15305%22%2c%22Oid%22%3a%22337be2b9-ad6e-4119-8c87-cdd8ecaf7d8d%22%7d

În conformitate cu procedura în vigoare, cei care doresc să participe la susținere sunt rugați să anunțe această opțiune printr-un e-mail trimis la adresa: daniel.chioran@aut.utcluj.ro până vineri, 19 noiembrie 2021, ora 14.00.
 
 
Titlul: "Optimizarea confortului ambiental cu reducerea amprentei energetice" 

 

Domeniul:  Ingineria sistemelor

 

Conducător doctorat: Prof.dr.ing. Honoriu Vălean

 

Rezumat teză: doctorat.utcluj.ro


Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter