Logo Facultatea de Litere

Bine ati venit la IOSUD!

Contact

Adresa: Str. Constantin Daicoviciu nr. 15, sala 442, 40020 Cluj-Napoca, Romania

Director CSUD:
Prof.dr.ing. Doina PÎSLĂ
Telefon: 0264 202359
E-mail: Doina.Pisla@mep.utcluj.ro

Secretar:
Chim. Maria SIMIAN
Telefon: 0264401216
E-mail: Maria.Simian@staff.utcluj.ro


Secretariat IOSUD-UTCN - sala 439:

Email: secretariatdoctorat@staff.utcluj.ro

Ing. Dorina BĂRĂIAN
Telefon: 0264 401293
E-mail: Dorina.Baraian@staff.utcluj.ro
Domenii: Arhitectură, Ingineria materialelor, Ingineria mediului, Inginerie civilă și instalații, Inginerie electrică, Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Ec. Livia FILIP
Telefon: 0264 401292
E-mail: Livia.Haiduc@staff.utcluj.ro
Domenii: Calculatoare și tehnologia informației, Ingineria sistemelor, Filologie, Filosofie, Inginerie industrială, Inginerie mecanică, Inginerie și management, Matematică

Anunturi


Arhiva anunturi

Stagiul de doctorat

Model cereri

  • Cerere întrerupere stagiu - Programul de doctorat se poate întrerupe din motive medicale, în vederea efectuării concediului pentru sarcină şi lăuzie sau a concediului pentru creşterea şi îngrijirea copilului, respectiv pentru alte motive temeinice. Întreruperea se aprobă de către directorul CSUD, la cererea studentului-doctorand, cu avizul conducătorului de doctorat şi cel al consiliului şcolii doctorale.

 

  • Cerere prelungire stagiu - Din motive temeinice, în condiţiile stabilite prin regulamentul instituțional, durata programului de doctorat poate fi prelungită cu 1 - 2 ani, cu aprobarea Senatului universitar, la propunerea conducătorului de doctorat şi în limita fondurilor disponibile

 

  • Cerere grație – CSUD - Primii doi ani se aprobă de către directorul consiliului studiilor universitare de doctorat al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, la cererea studentului-doctorand, cu avizul conducătorului de doctorat şi cel al consiliului şcolii doctorale

 

  • Cerere grație – SENAT- Ultimii 2 ani sunt aprobaţi de către Senatul universitar, la solicitarea studentului-doctorand cu acordul conducătorului de doctorat și avizul CSUD

 

 

 

  • Cerere schimbare titlu teză - Titlul tezei de doctorat poate fi modificat la libera alegere a studentului-doctorand şi cu acordul conducătorului de doctorat până în momentul finalizării acesteia în vederea susţinerii publice

 

 

 

 

Burse venituri proprii

Formulare stagiu doctorat - PPUA

 

  • Comisie îndrumare – Componenţa comisiei de îndrumare este stabilită de conducătorul de doctorat, în urma consultării cu studentul-doctorand, în termen de cel mult 30 de zile de la data înmatriculǎrii

 

  • Adeverință confirmare discipline – Pentru fiecare disciplină frecventată în cadrul programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate, studentul-doctorand primeşte câte o adeverinţă de participare, eliberată de titularul cursului şi contrasemnată de conducătorul de doctorat/conducătorul de doctorat principal. Toate adeverinţele de participare se depun de studentul-doctorand la secretariatul IOSUD UTCN pentru a dovedi îndeplinirea obligaţiilor din programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate în primele 6 luni ale stagiului de doctorat

 

 

  • Proces Verbal proiect cercetare științifică - În primele 6 luni de la semnarea contractului de studii doctorandul trebuie să prezinte proiectul de cercetare ştiinţifică în vederea elaborării tezei de doctorat. Tema proiectului de cercetare ştiinţifică se stabileşte de către conducătorul de doctorat împreună cu doctorandul şi se corelează cu programul de pregătire universitară avansată

 

Formulare stagiu doctorat - PCS

 

  • Program cercetare științifică - Pentru asigurarea unui parcurs ştiinţific coerent al studentului-doctorand se planifică, în cadrul programului de cercetare ştiinţifică 4 Rapoarte de cercetare. Intervalul dintre două expuneri consecutive să fie de cel mult 6 luni (semestrial câte un raport de cercetare ştiinţifică).  Se depune în primele 6 luni ale stagiului de doctorat, împreună cu Procesul Verbal de la proiectul de cercetare științifică, semnat de studentul-doctorand, conducătorul științific și cu avizul Școlii Doctorale.

 

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter