Logo Facultatea de Litere

Bine ati venit la IOSUD!

Contact

Adresa: Str. Constantin Daicoviciu nr. 15, sala 442, 40020 Cluj-Napoca, Romania

Director CSUD:
Prof.dr.ing. Doina PÎSLĂ
Telefon: 0264 202359
E-mail: Doina.Pisla@mep.utcluj.ro

Secretar:
Chim. Maria SIMIAN
Telefon: 0264401216
E-mail: Maria.Simian@staff.utcluj.ro


Secretariat IOSUD-UTCN - sala 439:

Email: secretariatdoctorat@staff.utcluj.ro

Ing. Dorina BĂRĂIAN
Telefon: 0264 401293
E-mail: Dorina.Baraian@staff.utcluj.ro
Domenii: Arhitectură, Ingineria materialelor, Ingineria mediului, Inginerie civilă și instalații, Inginerie electrică, Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Ec. Livia FILIP
Telefon: 0264 401292
E-mail: Livia.Haiduc@staff.utcluj.ro
Domenii: Calculatoare și tehnologia informației, Ingineria sistemelor, Filologie, Filosofie, Inginerie industrială, Inginerie mecanică, Inginerie și management, Matematică

Anunturi


Arhiva anunturi

Admitere 2022 / 2023

Agreement for Doctoral Studies 2022 

Computers and Information Technology

Electrical Engineering

Industrial Engineering

Engineering and Management

 

Learning Agreement 

Annex to the Agreement for Doctoral Studies - Student Data Protection Privacy Notice

Guidance committee

 

CONTRACTE DOCTORAT 2022

Arhitectură

 

Contract de studii - Arhitectură

Contract discipline - Arhitectură

Anexa - Notificarea studentilor si cursantilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Comisie îndrumare

 

Automatică și Calculatoare

 

Contract de studii - Ingineria sistemelor

Contract de studii - Calculatoare și tehnologia informației

Contract discipline - Ingineria sistemelor

Contract discipline - Calculatoare și tehnologia informației

Anexa - Notificarea studentilor si cursantilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Comisie îndrumare

 

Construcții și Instalații

 

Contract de studii - Inginerie civilă și instalații

Contract discipline - Inginerie civilă și instalații

Anexa - Notificarea studentilor si cursantilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Comisie îndrumare

 

Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

 

Contract de studii - Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Contract discipline - Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Anexa - Notificarea studentilor si cursantilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Comisie îndrumare

 

Ingineria Materialelor și a Mediului

 

Contract de studii - Ingineria materialelor

Contract de studii - Ingineria mediului

Contract discipline - Ingineria materialelor

Contract discipline - Ingineria mediului

Anexa - Notificarea studentilor si cursantilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Comisie îndrumare

 

Inginerie Electrică

 

Contract de studii - Inginerie electrică

Contract discipline - Inginerie electrică

Anexa - Notificarea studentilor si cursantilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Comisie îndrumare

 

Inginerie Industrială și Management

 

Contract de studii - Inginerie industrială

Contract de studii - Inginerie și management

Contract discipline - Inginerie industrială

Contract discipline - Inginerie și management

Anexa - Notificarea studentilor si cursantilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Comisie îndrumare

 

Inginerie Mecanică și Mecatronică

 

Contract de studii - Inginerie mecanică

Contract discipline - Inginerie mecanică

Anexa - Notificarea studentilor si cursantilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Comisie îndrumare

 

Științe aplicate

 

Contract de studii - Matematică

Contract discipline - Matematică

Anexa - Notificarea studentilor si cursantilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Comisie îndrumare

 

Științe umaniste

 

Contract de studii - Baia Mare -Filologie

Contract de studii - Baia Mare -Filosofie

Contract discipline - Baia Mare -Filologie

Contract discipline - Baia Mare -Filosofie

Anexa - Notificarea studentilor si cursantilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Comisie îndrumare

 

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022

 

Regulament admitere doctorat 2022

Calendar admitere detaliat_2022

 

Formular Proces Verbal admitere - iulie 2022

 

Înscrierile pentru a doua sesiune de admitere la studii universitare de doctorat (concurs) se pot face pe platforma https://doctorat.utcluj.ro/ în perioada specificată:

 • Înscrierea candidaţilor în perioada: 05.09.2022-12.09.2022
 • Examenul de competență lingvistică: 06.09.2022 și 9.09.2022
 • Desfășurarea concursului de admitere la doctorat în perioada: 13.09.2022 – 14.09.2022
 • Afișarea rezultatelor: 15.09.2022
 • Contestații: 16.09.2022
 • Confirmarea ocupării locurilor: 19.09.2022

 

Tutorial pentru crearea contului pe platforma admitere https://doctorat.utcluj.ro/ 

Tutorial pentru încarcarea documentelor din dosarul de admitere

 

EXAMENELE DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ pentru înscrierea la programele noastre de doctorat se vor susține în funcție de programul stabilit.

Taxa de admitere la doctorat poate fi achitată și prin virament în contul UTCN: RO35TREZ21620F330500XXXX

Cod CUI: 4288306

Taxe UTCN_2021-2022

 

SESIUNEA IULIE 2022

 

Rezultate admitere doctorat - IULIE 2022

 

 

Observație: Numărul de înregistrare a fost transmis prin e-mail si poate fi gasit pe platforma la dosarul candidatului.

 

Confirmarea locului la doctorat:

În cursul perioadei anunțate pentru desfășurarea confirmărilor, candidații admiși pe locuri finanțate prin granturi de studii vor confirma ocuparea locurilor prin depunerea la secretariatul IOSUD, în vederea înmatriculării, a diplomei de master sau, după caz, a diplomei de licență echivalentă, în original, iar candidații care au promovat examenul de disertație în anul curent, vor depune adeverința de absolvire, în original.


Candidații admiși pe locuri cu taxă, listați ca înmatriculabili, vor confirma ocuparea locului prin prezentarea la secretariatul școlii doctorale, în perioada anunțată pentru desfășurarea confirmărilor, a chitanței prin care se dovedește achitarea taxei de școlarizare pentru cel puțin prima tranșă. Taxa de studii se plătește la casieria Universitații Tehnice, str. C. Daicoviciu nr. 15, Cluj - Napoca si, respectiv, la casieria CUNBM.

 

 

Regulament admitere doctorat 2022

Calendar admitere detaliat_2022

 

Formular Proces Verbal admitere - iulie 2022

 

Înscrierile pentru prima sesiune de admitere la studii universitare de doctorat (concurs) se pot face pe platforma https://doctorat.utcluj.ro/ în perioada specificată:

  • Înscrierea candidaţilor în perioada: 11.07.2022 - 15.07.2022
  • Examenul de competență lingvistică: 7.07.2022 și 13.07.2022
  • Desfășurarea concursului de admitere la doctorat în perioada: 18.07.2022 – 20.07.2022
  • Afișarea rezultatelor: 21.07.2022
  • Contestații: 22.07.2022
  • Confirmarea ocupării locurilor: 25.07.2022

Tutorial pentru crearea contului pe platforma admitere https://doctorat.utcluj.ro/ 

Tutorial pentru încarcarea documentelor din dosarul de admitere

 

EXAMENELE DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ pentru înscrierea la programele noastre de doctorat se vor susține în funcție de programul stabilit.

Taxa de admitere la doctorat poate fi achitată și prin virament în contul UTCN: RO35TREZ21620F330500XXXX

Cod CUI: 4288306

Taxe UTCN_2021-2022

 

 

INFORMAȚII GENERALE - 2022-2023

 

Numărul locurilor alocate programelor doctorale din IOSUDUTCN pentru admiterea la doctorat 2022-2023

Numărul locurilor alocate Şcolii doctorale din IOSUDUTCN pentru admiterea la doctorat 2022-2023 – români de pretutindeni

Lista conducătorilor de doctorat

Condițiile și procedura de recunoaștere a diplomelor obținute în străinătate

 

Acte necesare pentru înscrierea la doctorat:

 • Cererea de înscriere (format tip):
 • Fișa de înscriere (format tip):
 • Declarație de autenticitate admitere (online):
 • Curriculum vitae;
 • Lista lucrărilor științifice publicate (dacă este cazul);
 • Copii după următoarele acte (1 ex): certificat de naştere, certificat de căsătorie (actul de schimbare a numelui dacă este cazul), diploma de bacalaureat, diploma de licenţă (cu anexele aferente după caz: foaie matricolă, supliment la diplomă), diploma de master (cu anexele aferente după caz: foaie matricolă, supliment la diplomă);
 • Candidații care au promovat examenul de dizertație în sesiunile corespunzătoare anului universitar curentot prezenta la înscriere în locul diplomei de master, adeverința eliberată de instituția de învățământ, în care se menționează media generală, mediile obținute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma;
 • Studiile efectuate în străinătate se dovedesc cu ATESTAT de echivalare a acestora, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED – MEN);
 • Copie nelegalizată buletin/carte de identitate;
 • Chitanţa care dovedeşte plata taxei pentru concursul de admitere (conform Regulamentului de taxe-UTCN) și, după caz, cerere de scutire/reducere a taxei;
 • Certificat de competenţă lingvistică;
 • Dosar plic.

 

Pagina dedicată școlii doctorale este: http://iosud.utcluj.ro/scoli-doctorale-146.html

Prin intermediul acesteia pot fi accesate paginile Consiliilor de coordonare a programelor doctorale, unde sunt afișate informații cu privire la:

a)     conținutul programelor de studii;

b)     profilul științific și ariile tematice / temele de cercetare ale conducătorilor de doctorat din școală, precum și date instituționale de contact ale acestora;

c)     lista doctoranzilor din școală cu informațiile de bază (anul înmatriculării; conducător)

 

UCRAINA:

 

Guvernul României a decis să sprijine studenții din Ucraina ca să își poată continua studiile în Instituțiile de Învățământ Superior din România. (OME 3325/02.03.2022)

Dacă înainte de criza din Ucraina ați fost înmatriculat ca student doctorand în Ucraina, sunteți eligibil să vă înmatriculați temporar într-o Instituție de Învățământ Superior din România. Vă rugăm să contactați Biroul de Relații Internaționale al Universității Tehnice din Cluj-Napoca pentru mai multe detalii.

 

 

Admitere 2021/2022

Contracte doctorat 2021 - EN

Contracte doctorat 2021 - RO:

 

Arhitectură

 

Contract de studii - Arhitectură

Contract discipline

Anexa - Notificarea studentilor si cursantilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Comisie îndrumare

 

Automatică și Calculatoare

 

Contract de studii - Ingineria sistemelor

Contract de studii - Calculatoare și tehnologia informației

Contract discipline

Anexa - Notificarea studentilor si cursantilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Comisie îndrumare

 

Construcții și Instalații

 

Contract de studii - Inginerie civilă și instalații

Contract discipline

Anexa - Notificarea studentilor si cursantilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Comisie îndrumare

 

Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

 

Contract de studii - Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Contract discipline

Anexa - Notificarea studentilor si cursantilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Comisie îndrumare

 

Ingineria Materialelor și a Mediului

 

Contract de studii - Ingineria materialelor

Contract de studii - Ingineria mediului

Contract discipline

Anexa - Notificarea studentilor si cursantilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Comisie îndrumare

 

Inginerie Electrică

 

Contract de studii - Inginerie electrică

Contract discipline

Anexa - Notificarea studentilor si cursantilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Comisie îndrumare

 

Inginerie Industrială și Management

 

Contract de studii - Inginerie industrială

Contract de studii - Inginerie și management

Contract discipline

Anexa - Notificarea studentilor si cursantilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Comisie îndrumare

 

Inginerie Mecanică și Mecatronică

 

Contract de studii - Inginerie mecanică

Contract discipline

Anexa - Notificarea studentilor si cursantilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Comisie îndrumare

 

Științe aplicate

 

Contract de studii - Matematică

Contract discipline

Anexa - Notificarea studentilor si cursantilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Comisie îndrumare

 

Științe umaniste

 

Contract de studii - Baia Mare -Filologie

Contract de studii - Baia Mare -Filosofie

Contract discipline

Anexa - Notificarea studentilor si cursantilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Comisie îndrumare

 

 

 

Rezultate admitere doctorat - SEPTEMBRIE 2021

 

Observație: Număr de înregistrare a fost transmis prin e-mail si poate fi gasit pe platforma la dosarul candidatului.

 

Confirmare locuri:

 

În cursul perioadei anunțate pentru desfășurarea confirmărilor, candidații admiși pe locuri finanțate prin granturi de studii vor confirma ocuparea locurilor prin depunerea la secretariatul IOSUD, în vederea înmatriculării, a diplomei de master sau, după caz, a diplomei de licență echivalentă, în original, iar candidații care au promovat examenul de disertație în anul curent, vor depune adeverința de absolvire, în original.

 

Candidații admiși pe locuri cu taxă, listați ca înmatriculabili, vor confirma ocuparea locului prin prezentarea la secretariatul școlii doctorale, în perioada anunțată pentru desfășurarea confirmărilor, a chitanței prin care se dovedește achitarea taxei de școlarizare pentru cel puțin prima tranșă. Taxa de studii se plătește la casieria Universitații Tehnice, str. C. Daicoviciu nr. 15, Cluj - Napoca si, respectiv, la casieria CUNBM.

 

 

 

Admission for International Students - EU-SEE Citizens and NON-EU Citizens

 

Regulament admitere doctorat_2021 Hotărârea Senatului Universitar nr. 1319 din 18.02.2021

Calendar admitere detaliat_2021

Numărul locurilor alocate programelor doctorale din IOSUD‐UTCN pentru admiterea la doctorat 2021-2022

Numărul locurilor alocate Şcolii doctorale din IOSUD‐UTCN pentru admiterea la doctorat 2021/2022 – români de pretutindeni

Lista conducătorilor de doctorat - 2021

 

ADMITERE LA DOCTORAT – SEPTEMBRIE 2021

Înscrierile pentru a doua sesiune de admitere la studii universitare de doctorat (concurs) se pot face pe platforma https://doctorat.utcluj.ro/ în perioada specificată:

 • Înscrierea candidaţilor în perioada: 06.09.2021-14.09.2021
 • Examenul de competență lingvistică: 7.09.2021, ora 12 și 10.09.2021, ora 12
 • Desfășurarea concursului de admitere la doctorat în perioada: 15.09.2021 – 16.09.2021
 • Afișarea rezultatelor: 17.09.2021
 • Contestații: 20.09.2021
 • Confirmarea ocupării locurilor: 21.09.2021

 

EXAMENELE DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ pentru înscrierea la programele noastre de doctorat se vor susține online, în funcție de programul stabilit.

 

Taxa de admitere la doctorat poate fi achitată și prin virament în contul UTCN: 

RO35TREZ21620F330500XXXX

Cod CUI: 4288306

Taxe UTCN_2020-2021

 

 

Rezultate finale admitere doctorat - IULIE 2021

 

 

 

 

Observație: Număr de înregistrare a fost transmis prin e-mail si poate fi gasit pe platforma la dosarul candidatului.

 

Confirmare locuri: 

 

În cursul perioadei anunțate pentru desfășurarea confirmărilor, candidații admiși pe locuri finanțate prin granturi de studii vor confirma ocuparea locurilor prin depunerea la secretariatul IOSUD, în vederea înmatriculării, a diplomei de master sau, după caz, a diplomei de licență echivalentă, în original, iar candidații care au promovat examenul de disertație în anul curent, vor depune adeverința de absolvire, în original.

 

Candidații admiși pe locuri cu taxă, listați ca înmatriculabili, vor confirma ocuparea locului prin prezentarea la secretariatul școlii doctorale, în perioada anunțată pentru desfășurarea confirmărilor, a chitanței prin care se dovedește achitarea taxei de școlarizare pentru cel puțin prima tranșă. Taxa de studii se plătește la casieria Universitații Tehnice, str. C. Daicoviciu nr. 15, Cluj - Napoca si, respectiv, la casieria CUNBM.

 

 

 

ADMITERE LA DOCTORAT – IULIE 2021

Înscrierile pentru prima sesiune de admitere la studii universitare de doctorat (concurs) se pot face pe platforma https://doctorat.utcluj.ro/ în perioada specificată:

 • Înscrierea candidaţilor în perioada: 19.07.2021 - 23.07.2021
 • Examenul de competență lingvistică: 15.07.2021, ora 12 și 21.07.2021, ora 12
 • Desfășurarea concursului de admitere la doctorat în perioada: 26.07.2021 – 27.07.2021
 • Afișarea rezultatelor: 28.07.2021
 • Contestații: 29.07.2021
 • Confirmarea ocupării locurilor: 30.07.2021

 

EXAMENELE DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ pentru înscrierea la programele noastre de doctorat se vor susține online, în funcție de programul stabilit.

 

Taxa de admitere la doctorat poate fi achitată și prin virament în contul UTCN: RO35TREZ21620F330500XXXX

Cod CUI: 4288306

Taxe UTCN_2020-2021

 

 

Acte necesare pentru înscrierea la doctorat:

 • Cererea de înscriere (format tip)
 • Declarație de autenticitate admitere (online) 
 • Curriculum vitae;
 • Lista lucrărilor științifice publicate (dacă este cazul);
 • Copii după următoarele acte (1 ex): certificat de naştere, certificat de căsătorie (actul de schimbare a numelui dacă este cazul), diploma de bacalaureat, diploma de licenţă (cu anexele aferente după caz: foaie matricolă, supliment la diplomă), diploma de master (cu anexele aferente după caz: foaie matricolă, supliment la diplomă);
 • Candidații care au promovat examenul de dizertație în sesiunile corespunzătoare anului universitar curentot prezenta la înscriere în locul diplomei de master, adeverința eliberată de instituția de învățământ, în care se menționează media generală, mediile obținute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma;
 • Studiile efectuate în străinătate se dovedesc cu ATESTAT de echivalare a acestora, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED – MEN);
 • Copie nelegalizată buletin/carte de identitate;
 • Chitanţa care dovedeşte plata taxei pentru concursul de admitere (conform Regulamentului de taxe-UTCN);
 • Certificat de competenţă lingvistică;
 • Dosar plic.
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter