Logo Facultatea de Litere

Bine ati venit la IOSUD!

Contact

Adresa: Str. Constantin Daicoviciu nr. 15, sala 442, 40020 Cluj-Napoca, Romania

Director CSUD:
Prof.dr.ing. Doina PÎSLĂ
Telefon: 0264 202359
E-mail: Doina.Pisla@mep.utcluj.ro

Secretar:
Chim. Maria SIMIAN
Telefon: 0264401216
E-mail: Maria.Simian@staff.utcluj.ro


Secretariat IOSUD-UTCN - sala 439:

Email: secretariatdoctorat@staff.utcluj.ro

Ing. Dorina BĂRĂIAN
Telefon: 0264 401293
E-mail: Dorina.Baraian@staff.utcluj.ro
Domenii: Arhitectură, Ingineria materialelor, Ingineria mediului, Inginerie civilă și instalații, Inginerie electrică, Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Ec. Livia FILIP
Telefon: 0264 401292
E-mail: Livia.Haiduc@staff.utcluj.ro
Domenii: Calculatoare și tehnologia informației, Ingineria sistemelor, Filologie, Filosofie, Inginerie industrială, Inginerie mecanică, Inginerie și management, Matematică

Anunturi


Arhiva anunturi

Proiect InoHubDoc

Concurs de selecție a grupului țintă: Octombrie 2022 

Rezultate concurs selecție InoHubDoc - studenți doctoranzi - 24 octombrie 2022

Planificare interviu InoHubDoc - 21 octombrie 2022

Rezultate eligibilitate - DOCTORANZI

 

Anunț 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca anunţă concursul de selecţie a grupului țintă din cadrul proiectului „Rețea de excelență în cercetare și inovare aplicativă pentru programele de studii doctorale și postdoctorale (InoHubDoc)”, POCU/993/6/13/153437 – proiect realizat în parteneriat cu Universitatea Politehnica din Timișoara (coordonator), Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași și Danke Consulting SRL.

 

Grupul ţintă (la nivelul UTCN) al proiectului InoHubDoc:

 » Grupul țintă este format din 31 studenți doctoranzi și 8 cercetători postdoctorali.

 » Studenții doctoranzi din grupul țintă sunt înmatriculați în ultimul an de studii universitare de doctorat (pe locuri la buget sau cu taxă) la IOSUD-UTCN. Studenții vor proveni din cadrul domeniilor de studii doctorale din IOSUD-UTCN: Arhitectură, Calculatoare și Tehnologia Informației, Inginerie Civilă și Instalații, Inginerie Electrică, Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, Inginerie Industrială, Inginerie și Management, Ingineria Materialelor, Inginerie Mecanică, Ingineria Mediului, Ingineria Sistemelor și Matematică.

» Cercetătorii postdoctorali selectați ca grup țintă trebuie să dețină titlul științific de doctor obținut în România sau în străinătate cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral și să fie înmatriculați într-un program postdoctoral de cercetare avansată organizat de IOSUD-UTCN.

 

Alte informaţii referitoare la proiectul InoHubDoc se găsesc la adresa: https://inohubdoc.upt.ro/

 

Link-uri:

Metodologie de selecție_InoHubDoc

Anexa_1b_Cerere înscriere

Anexa_2_Declarație tip

Anexa_3_Declarație privind evitarea dublei finanțări

Anexa_4_Activitate de cercetare

Anexa_8_Calendar selectie - octombrie 2022

 

Depunerea dosarelor în format fizic se face la Școala Doctorală din Str. Constantin Daicoviciu nr. 15, 400020, Cluj-Napoca:

 

Grup ţintă - studenți doctoranzi: sala 439

 

Secretar: Ing. Dorina BĂRĂIAN

Telefon: 0264 401293

E-mail: Dorina.Baraian@staff.utcluj.ro

 

Secretar: Ec. Livia FILIP

Telefon: 0264 401292

E-mail: Livia.Haiduc@staff.utcluj.ro

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

Concurs de selecție a grupului țintă: Iulie-Septembrie 2022

 

Rezultate selecție - 9 septembrie 2022

Rezultate_InoHubDoc_Postdoc_9.09.2022

Rezultate_InoHubDoc_Drd_09.09.22

 

Interviu InoHubDoc - 7 septembrie 2022

InoHubDoc_PostDoc_Planificare interviu

InoHubDoc_DRD_Planificare interviu

 

Anunț

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca anunţă concursul de selecţie a grupului țintă din cadrul proiectului „Rețea de excelență în cercetare și inovare aplicativă pentru programele de studii doctorale și postdoctorale (InoHubDoc)”, POCU/993/6/13/153437 – proiect realizat în parteneriat cu Universitatea Politehnica din Timișoara (coordonator), Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași și Danke Consulting SRL.

 

Grupul ţintă (la nivelul UTCN) al proiectului InoHubDoc:

 » Grupul țintă este format din 31 studenți doctoranzi și 8 cercetători postdoctorali.

 » Studenții doctoranzi din grupul țintă sunt înmatriculați în ultimul an de studii universitare de doctorat (pe locuri la buget sau cu taxă) la IOSUD-UTCN. Studenții vor proveni din cadrul domeniilor de studii doctorale din IOSUD-UTCN: Arhitectură, Calculatoare și Tehnologia Informației, Inginerie Civilă și Instalații, Inginerie Electrică, Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, Inginerie Industrială, Inginerie și Management, Ingineria Materialelor, Inginerie Mecanică, Ingineria Mediului, Ingineria Sistemelor și Matematică.

» Cercetătorii postdoctorali selectați ca grup țintă trebuie să dețină titlul științific de doctor obținut în România sau în străinătate cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral și să fie înmatriculați într-un program postdoctoral de cercetare avansată organizat de IOSUD-UTCN.

 

Alte informaţii referitoare la proiectul InoHubDoc se găsesc la adresa: https://inohubdoc.upt.ro/

 

Link-uri:

Metodologie de selecție_InoHubDoc

Anexa_1a_1b_Cerere înscriere

Anexa_2_Declarație tip

Anexa_3_Declarație privind evitarea dublei finanțări

Anexa_4_Activitate de cercetare

Anexa_5_Proiect de cercetare

Anexa_8_Calendar selectie - iulie-sept. 2022

 

Rezultate eligibilitate – CERCETĂTORI POSTDOCTORALI

Rezultate eligibilitate - DOCTORANZI

 

Depunerea dosarelor în format fizic se face la Școala Doctorală din Str. Constantin Daicoviciu nr. 15, 400020, Cluj-Napoca:

 

Grup ţintă - studenți doctoranzi: sala 439

Secretar: Ing. Dorina BĂRĂIAN

Telefon: 0264 401293

E-mail: Dorina.Baraian@staff.utcluj.ro

 

Secretar: Ec. Livia FILIP

Telefon: 0264 401292

E-mail: Livia.Haiduc@staff.utcluj.roGrup ţintă - cercetători postdoctorali: sala 442

Secretar: Dr. Adina MEZEI

Telefon: 0264 401216

E-mail: Adina.Mezei@staff.utcluj.ro

 

 

Program postdoctoral 2022

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca anunţă selecţia grupului țintă pentru programul postdoctoral de cercetare avansată din cadrul IOSUD-UTCN:

 

Performanţă, excelenţă şi abilităţi antrepenoriale în cercetarea postdoctorală - 2022

 

Grupul ţintă al programului postdoctoral este format din tineri cercetători care au obţinut o diplomă de doctor în ştiinţe cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral.

 

Accesarea programului instituţional postdoctoral constituie o primă condiţie obligatorie pentru candidaţii interesaţi să se înscrie la concursul pentru selecţia grupului țintă în cadrul proiectului „Reţea de excelenţă în cercetare şi inovare aplicativă pentru programele de studii doctorale şi postdoctorale/InoHubDoc”.

Depunerea candidaturilor se face prin trimiterea dosarului de candidatură complet, în format electronic, la adresa de e-mail secretariat.doctorat@staff.utcluj.ro, cu titlul mesajului "Candidatura program POSTDOCTORAL – Nume" în perioada de înscrieri. Se va nota de către candidat pe fiecare document CONFORM CU ORIGINALUL, Semnătura și Data

 

Informații:

Adresa: Str. Constantin Daicoviciu nr. 15, sala 442, 400020 Cluj-Napoca, Romania

Secretar:
Dr. Adina Mezei
Telefon: 0264-401216

 

Link-uri:

 

Proiect Antredoc

Concurs de selecție a grupului țintă ANTREDOC – seria a 3-a

 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca anunţă concursul de selecţie a grupului țintă din cadrul proiectului „Competențe antreprenoriale și cercetare de excelență în programele de studii doctorale și postdoctorale – ANTREDOC”, cod SMIS 123927.

 

Grupul ţintă al proiectului Antredoc:

                » Selecția grupului țintă va fi organizată în trei serii.

                » A treia serie este formată din 23 studenți doctoranzi și 11 cercetători postdoctorali.

 

Studenții doctoranzi din grupul țintă trebuie să fie înmatriculați în ultimii doi ani ai programului de studii doctorale la IOSUD-UTCN sau se află în perioada de prelungire, aprobată de Senatul universitar UTCN,  în domeniile de studii doctorale: Arhitectură, Calculatoare și Tehnologia Informației, Inginerie Civilă și Instalații, Inginerie electrică, Inginerie electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, Inginerie Industrială, Inginerie și management, Ingineria Materialelor, Inginerie Mecanică, Ingineria Mediului, Ingineria Sistemelor și Matematică.

 

Cercetătorii postdoctorali trebuie să fie înmatriculați la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca în programul postdoctoral de cercetare avansată al IOSUD-UTCN în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI și să fi obținut o diplomă de doctor în știinte cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul Antredoc. Informaţii referitoare la concursul de selecţie în cadrul programului postdoctoral de cercetare avansată al IOSUD-UTCN "Performanţă, excelenţă şi abilităţi antrepenoriale în cercetarea postdoctorală" se găsesc la adresa: http://iosud.utcluj.ro/program-postdoctoral.html

 

Informaţii referitoare la concursul de selecţie în cadrul proiectului ANTREDOC (studenți-doctoranzi și cercetători postdoctorali) se găsesc la adresa: http://antredoc.utcluj.ro/#grup-tinta

 

Depunerea dosarelor se face la sediul IOSUD-UTCN din Str. Constantin Daicoviciu nr. 15, 400020, Cluj-Napoca:

 

Grup ţintă - studenți doctoranzi: sala 439

Secretar: Ing. Dorina BĂRĂIAN

Telefon: 0264 401293

E-mail: Dorina.Baraian@staff.utcluj.ro

 

Secretar: Ec. Livia FILIP

Telefon: 0264 401292

E-mail: Livia.Haiduc@staff.utcluj.ro


Grup ţintă - cercetători postdoctorali: sala 442

Secretar: Dr. Adina MEZEI

Telefon: 0264 401216

E-mail: Adina.Mezei@staff.utcluj.ro

 

Rezultate postdoctoranzi: seria 3 (25.10.2021)

Rezultate doctoranzi: seria 3 (28.09.202125.10.2021)

Eligibilitate: doctoranzipost-doctoranzi.

Programarea interviurilor: doctoranzipost-doctoranzi.

Program postdoctoral 2021

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca anunţă selecţia grupului țintă pentru programul postdoctoral de cercetare avansată din cadrul IOSUD-UTCN:

 

Performanţă, excelenţă şi abilităţi antrepenoriale în cercetarea postdoctorală - 2021

 

Grupul ţintă al programului postdoctoral este format din tineri cercetători care au obţinut o diplomă de doctor în ştiinţe cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral.

 

Accesarea programului instituţional postdoctoral constituie o primă condiţie obligatorie pentru candidaţii interesaţi să se înscrie la concursul pentru selecţia grupului țintă în cadrul proiectului „Competențe antreprenoriale și cercetare de excelență în programele de studii doctorale și postdoctorale – ANTREDOC”: http://antredoc.utcluj.ro

 

Depunerea candidaturilor se face prin trimiterea dosarului de candidatură complet, în format electronic, la adresa de e-mail secretariat.doctorat@staff.utcluj.ro, cu titlul mesajului "Candidatura program POSTDOCTORAL – Nume" în perioada de înscrieri. Se va nota de către candidat pe fiecare document CONFORM CU ORIGINALUL, Semnătura și Data.

 

Informații:

Adresa: Str. Constantin Daicoviciu nr. 15, sala 442, 400020 Cluj-Napoca, Romania

Secretar:
Dr. Adina Mezei
Telefon: 0264-401216

 

Link-uri:

Calendar de selecţie 2021 - modificat

Proiect ANTREDOC

Rezultate concurs de selecție - studenți doctoranzi 09.06.2021

Rezultate eligibilitate - DOCTORANZI

 

Concurs de selecție a grupului țintă ANTREDOC – seria a 2-a

 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca anunţă concursul de selecţie a grupului țintă din cadrul proiectului „Competențe antreprenoriale și cercetare de excelență în programele de studii doctorale și postdoctorale – ANTREDOC”, cod SMIS 123927.

 

Grupul ţintă al proiectului Antredoc: 2 locuri pentru studenți-doctoranzi (rămase neocupate).

 

Studenții doctoranzi din grupul țintă trebuie să fie înmatriculați în ultimii doi ani ai programului de studii doctorale la IOSUD-UTCN în domeniile de studii doctorale: Arhitectură, Calculatoare și Tehnologia Informației, Inginerie Civilă și Instalații, Inginerie electrică, Inginerie electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, Inginerie Industrială, Inginerie și management, Ingineria Materialelor, Inginerie Mecanică, Ingineria Mediului, Ingineria Sistemelor și Matematică.

 

Informaţii referitoare la concursul de selecţie în cadrul proiectului ANTREDOC se găsesc la adresa:

http://antredoc.utcluj.ro/#grup-tinta 

 

Depunerea dosarelor se face la sediul IOSUD-UTCN din Str. Constantin Daicoviciu nr. 15, 400020, Cluj-Napoca:

 

Grup ţintă - studenți doctoranzi: sala 439

Secretar: Ing. Dorina BĂRĂIAN

Telefon: 0264 401293

E-mail: Dorina.Baraian@staff.utcluj.ro

Secretar: Ec. Livia FILIP

Telefon: 0264 401292

E-mail: Livia.Haiduc@staff.utcluj.ro

 

Rezultate concurs de selecție - cercetători postdoctorali_25.05.2021

Rezultate concurs de selecție - studenți doctoranzi_25.05.2021

Rezultate concurs de selecție - cercetători postdoctorali_21.05.2021

Rezultate concurs de selecție - studenți doctoranzi_21.05.2021

Rezultate eligibilitate – CERCETĂTORI POSTDOCTORALI

Rezultate eligibilitate - DOCTORANZI

 

Concurs de selecție a grupului țintă ANTREDOC – seria a 2-a

 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca anunţă concursul de selecţie a grupului țintă din cadrul proiectului „Competențe antreprenoriale și cercetare de excelență în programele de studii doctorale și postdoctorale – ANTREDOC”, cod SMIS 123927.

 

Grupul ţintă al proiectului Antredoc:

 » Selecția grupului țintă va fi organizată în trei serii.

 » A doua serie (2021-2022) este formată din 23 studenți doctoranzi și 11 cercetători postdoctorali.

 

Studenții doctoranzi din grupul țintă trebuie să fie înmatriculați în ultimii doi ani ai programului de studii doctorale la IOSUD-UTCN în domeniile de studii doctorale: Arhitectură, Calculatoare și Tehnologia Informației, Inginerie Civilă și Instalații, Inginerie electrică, Inginerie electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, Inginerie Industrială, Inginerie și management, Ingineria Materialelor, Inginerie Mecanică, Ingineria Mediului, Ingineria Sistemelor și Matematică.

 

Cercetătorii postdoctorali trebuie să fie înmatriculați la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca în programul postdoctoral de cercetare avansată al IOSUD-UTCN în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI și să fi obținut o diplomă de doctor în știinte cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul Antredoc.

 

Informaţii referitoare la concursul de selecţie în cadrul proiectului ANTREDOC se găsesc la adresa:

http://antredoc.utcluj.ro/#grup-tinta

 

Depunerea dosarelor se face la sediul IOSUD-UTCN din Str. Constantin Daicoviciu nr. 15, 400020, Cluj-Napoca:

 

Grup ţintă - studenți doctoranzi: sala 439

Secretar: Ing. Dorina BĂRĂIAN

Telefon: 0264 401293

E-mail: Dorina.Baraian@staff.utcluj.ro

 

Secretar: Ec. Livia FILIP

Telefon: 0264 401292

E-mail: Livia.Haiduc@staff.utcluj.ro


Grup ţintă - cercetători postdoctorali: sala 442

Secretar: Dr. Adina MEZEI

Telefon: 0264 401216

E-mail: Adina.Mezei@staff.utcluj.ro

Program postdoctoral 2020

Rezultate concurs de selecție

 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca anunţă selecţia grupului țintă pentru programul postdoctoral de cercetare avansată din cadrul IOSUD-UTCN:

 

Performanţă, excelenţă şi abilităţi antrepenoriale în cercetarea postdoctorală - 2020:

 

Grupul ţintă al programului postdoctoral este format din tineri cercetători care au obţinut o diplomă de doctor în ştiinţe cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral.

 

Accesarea programului instituţional postdoctoral constituie o primă condiţie obligatorie pentru candidaţii interesaţi să se înscrie la concursul pentru selecţia grupului țintă în cadrul proiectului „Competențe antreprenoriale și cercetare de excelență în programele de studii doctorale și postdoctorale – ANTREDOC”: http://antredoc.utcluj.ro

 

Depunerea candidaturilor se face prin trimiterea dosarului de candidatură complet, în format electronic, la adresa de e-mail secretariat.doctorat@staff.utcluj.ro, cu titlul mesajului "Candidatura program POSTDOCTORAL – Nume" între 7.10.2020 – 8.10.2020, ora 15.00. Se va nota de către candidat pe fiecare document CONFORM CU ORIGINALUL, Semnătura și Data.

 

Informații:

Adresa: Str. Constantin Daicoviciu nr. 15, sala 442, 400020 Cluj-Napoca, Romania

Secretar:
Dr. Adina Mezei
Telefon: 0264-401216

 

Link-uri:

Program postdoctoral

Rezultate finale concurs de selectie

 

Confirmare locuri: 

În cursul perioadei anunțate pentru desfășurarea confirmărilor, candidații admiși vor confirma ocuparea locurilor prin depunerea la secretariatul IOSUD, sala 442, în vederea înmatriculării, a diplomei de doctor în original.

 

Lista contestațiilor depuse si rezoluția

 

Contestațiile se înregistrează la Registratura UTCN (str. Memorandumului nr. 28, sala 106) și se depun la Secretariatul IOSUD (str. C. Daicoviciu nr. 15, sala 442) până la ora 13:00, 10.10.2019

 

 

Rezultate concurs de selectie

Lista candidaților eligibili

Decizie numire comisie concurs de selecție

 

 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca anunţă concursul de selecţie a grupului țintă pentru programul postdoctoral de cercetare avansată din cadrul IOSUD-UTCN:

 

Performanţă, excelenţă şi abilităţi antrepenoriale în cercetarea postdoctorală

 

Grupul ţintă al programului postdoctoral este format din tineri cercetători care au obţinut o diplomă de doctor în ştiinţe cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral.

 

Accesarea programului instituţional postdoctoral constituie o primă condiţie obligatorie pentru candidaţii interesaţi să se înscrie la concursul pentru selecţia grupului țintă în cadrul proiectului „Competențe antreprenoriale și cercetare de excelență în programele de studii doctorale și postdoctorale – ANTREDOC”: http://antredoc.utcluj.ro

 

Depunerea dosarelor se face la sediul IOSUD-UTCN:

Adresa: Str. Constantin Daicoviciu nr. 15, sala 442, 400020 Cluj-Napoca, Romania

Secretar:
Dr. Adina Mezei
Telefon: 0264-401216
E-mail: Adina.Mezei@staff.utcluj.ro

 

 Link-uri:

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter