Logo Facultatea de Litere

Bine ati venit la IOSUD!

Contact

Adresa: Str. Constantin Daicoviciu nr. 15, sala 442, 40020 Cluj-Napoca, Romania

Director CSUD:
Prof.dr.ing. Doina PÎSLĂ
Telefon: 0264 202359
E-mail: Doina.Pisla@mep.utcluj.ro

Secretar:
Chim. Maria SIMIAN
Telefon: 0264401216
E-mail: Maria.Simian@staff.utcluj.ro


Secretariat IOSUD-UTCN - sala 439:

Email: secretariatdoctorat@staff.utcluj.ro

Ing. Dorina BĂRĂIAN
Telefon: 0264 401293
E-mail: Dorina.Baraian@staff.utcluj.ro
Domenii: Arhitectură, Ingineria materialelor, Ingineria mediului, Inginerie civilă și instalații, Inginerie electrică, Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Ec. Livia FILIP
Telefon: 0264 401292
E-mail: Livia.Haiduc@staff.utcluj.ro
Domenii: Calculatoare și tehnologia informației, Ingineria sistemelor, Filologie, Filosofie, Inginerie industrială, Inginerie mecanică, Inginerie și management, Matematică

Anunturi


Arhiva anunturi

Scoala Doctorala UTCN

În cadrul IOSUD-UTCN, studiile universitare de doctorat sunt organizate în Școala Doctorală UTCN în conformitate cu prevederile legale.

Şcoala doctorală UTCN se organizează pe discipline și tematici interdisciplinare. În cadrul Școlii doctorale UTCN își desfășoară activitatea conducătorii de doctorat.

 

  Lista conducatori de doctorat

 

Şcoala doctorală furnizează sprijinul logistic necesar derulării programului de doctorat, pentru studenții-doctoranzi din domeniile:

 

   1. Arhitectură
   2. Calculatoare și tehnologia informației
   3. Inginerie civilă și instalații
   4. Inginerie electrică
   5. Inginerie electronică, telecomunicații şi tehnologii informaționale
   6. Inginerie industrială
   7. Inginerie și management
   8. Ingineria materialelor
   9. Inginerie mecanică
   10. Ingineria mediului
   11. Ingineria sistemelor
   12. Filologie
   13. Filosofie
   14. Matematică

 

 

Şcoala doctorală UTCN are în subordine 10 consilii de coordonare a programelor doctorale:

 

 1. Consiliul de coordonare a programelor doctorale Arhitectură şi Urbanism (domeniul  Arhitectură)
 2. Consiliul de coordonare a programelor doctorale Automatică şi Calculatoare (domeniile Ingineria Sistemelor şi Calculatoare și tehnologia informației)
 3. Consiliul de coordonare a programelor doctorale Construcții și instalații (domeniul Inginerie civilă şi Instalaţii)
 4. Consiliul de coordonare a programelor doctorale Electronică, telecomunicații și tehnologia informației  (domeniul Inginerie electronică, telecomunicații şi tehnologii informaționale)
 5. Consiliul de coordonare a programelor doctorale Ingineria materialelor și a mediului (domeniile Ingineria materialelor şi Ingineria mediului)
 6. Consiliul de coordonare a programelor doctorale Inginerie electrică (domeniul Inginerie electrică)
 7. Consiliul de coordonare a programelor doctorale Inginerie industrială și management (domeniile Inginerie industrială şi Inginerie și management)
 8. Consiliul de coordonare a programelor doctorale Inginerie mecanică și mecatronică (domeniul Inginerie mecanică)
 9. Consiliul de coordonare a programelor doctorale Științe aplicate (domeniul Matematică)
 10. Consiliul de coordonare a programelor doctorale Științe umaniste (domeniile Filologie și Filosofie).

 

Consilii de coordonare a programelor doctorale

Consiliul de coordonare a programelor doctorale

Domenii de doctorat

Coordonator consiliu

Membri consiliu

Informații

Arhitectură și Urbanism

Arhitectură

Prof.dr.arh. Vais Dana

- Prof.dr.arh. Vais Dana

- Prof.dr.arh. Julean Dan-Ionuț

- Prof.dr.arh. Pop Virgil

- Drd.arh. Dițoiu Nina Cristina

- Drd.arh. Sas Maria

website

Automatică și Calculatoare

Ingineria sistemelor
Calculatoare și tehnologia informației

Prof.dr.ing. Gorgan Dorian

- Prof.dr.ing. Gorgan Dorian

- Prof.dr.ing. Dănescu Radu

- Prof.dr.ing. Miclea Liviu-Cristian

- Drd.ing. Mureșan Mircea Paul      

- Drd.ing. Șușcă Mircea

website

Construcții și instalații

Inginerie civilă și instalații

Conf.dr.ing. Nedelcu Mihai

- Prof.dr.ing. Nedelcu Mihai

- Prof.dr.ing. Așchilean Ioan

- Prof.dr.ing. Manea Daniela

- Drd.ing. Maier Andreea-Elena

- Drd.ing. Rus Sabin Mircea

website

Electronică, telecomunicații și tehnologia informației

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Prof.dr.ing. Terebeș Romulus

- Prof.dr.ing. Terebeș Romulus

- Prof.dr.ing. Petreuș Dorin Marius

- Prof.dr.ing. Țopa Marina Dana

- Drd.ing. Potărniche Ioana-Adriana

- Drd.ing. Ștețco Elena-Mirela

website

Ingineria materialelor și a mediului

Ingineria materialelor
Ingineria mediului

Prof.dr.fiz. Ardelean Ioan

- Prof.dr.fiz. Ardelean Ioan

- Prof.dr.ing. Popa Cătălin

- Prof.dr.ing. Vermeșan Horațiu

- Drd. Csapai Alexandra

- Drd. Roman Radu Armand

website

Inginerie electrică

Inginerie electrică

Prof.dr.ing. Szabó Loránd

- Prof.dr.ing. Szabó Loránd

- Prof.dr.ing. Micu Dan Doru

- Prof.dr.ing. Munteanu Călin

- Drd.ing. Ardelean Mădălin-Ionuț

- Drd.ing. Văscan Iulia

website

Inginerie industrială și management

Inginerie industrială
Inginerie și management

Prof.dr.ing. Banabic Dorel

- Prof.dr.ing. Banabic Dorel

- Prof.dr.ing. Bâlc Nicolae

- Prof.dr.ing. Popescu Sorin Gabriel

- Drd.ing. Guțiu Eugen

- Drd.ing. Szabo Denisa-Adela

website

Inginerie mecanică și mecatronică

Inginerie mecanică

Prof.dr.ing. Dudescu Mircea Cristian

- Prof.dr.ing. Dudescu Mircea Cristian

- Prof.dr.ing. Pustan Marius

- Prof.dr.ing. Tătar Mihai Olimpiu

- Drd.ing. Bănică Alexandru Vlad

- Drd.ing. Pop Cornel-Vlad

website

Științe aplicate

Matematică

Prof.dr. Gavrea Bogdan-Ionuț

- Prof.dr. Gavrea Bogdan-Ionuț

- Prof.dr. Berinde Vasile

- Prof.dr. Popa Dorian

- Drd. Motoc Mădălina Viorica

- Drd. Șomîtcă Ioana-Alexandra

website

Științe umaniste

Filologie
Filosofie

Prof.dr. Felecan Daiana Rodica

- Prof.dr. Dunca Petru

- Prof.dr. Felecan Daiana Rodica

- Drd. Breban Mihaela-Felicia

- Drd. Covaci Denis-Mihai

website

 

Model cereri

 

Raportul de evaluare internă 2022  în vederea înființării noului domeniu de studii universitare de doctorat Ingineria Produselor Alimentare poate fi accesat aici.

 

Rapoartele de evaluare internă 2021 a domeniilor de studii universitare de doctorat și a Instituţiei Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD-UTCN) pot fi accesate la adresa:

http://evaluare-institutionala.utcluj.ro/

User: aracis

Parola: aracis2021

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter